Generalforsamling 2018

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.
Generalforsamling i Tranbjerg Fællesråd Afholdes mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00 på Lokalcentret,Torvevænget 3A, Tranbjerg Dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede Orientering om nye medlemmer ifølge vedtægterne § 3 Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Indkomne forslag […]

Store og små ønsker

Liste over projekter som Fællesrådet har prioriteret overfor kommunen i 2017
I Fællesrådet modtager vi jævnligt ønsker fra borgerne omkring forbedringer i byen. Det kan fx. være en stiforbindelse, som trænger til en opgradering. Vi vedligeholder en større liste med alle disse store og små ønsker til forbedringer. Fem projekter er prioriteret af Fællesrådet, efter ønske fra kommunen i 2017. Prioriteringen kan ses som tal i […]

Nye tider for den kollektive trafik

Letbanen giver anledning til ændringer for busserne
  Tranbjerg, september 2017. De fleste i Tranbjerg har nok allerede set letbanetoget køre i Tranbjerg under testkørslerne her i sommers. Og fra den 26. november er det alvor: Her begynder driften mellem Odder og Aarhus, hvis ellers tidsplanen holder. Samtidig får nogle af busserne nye køreplaner og nye ruter. Du kan se de nye […]

Ny hjemmeside under opbygning

Velkommen til Fællesrådets nye hjemmeside
Velkommen til Fællesrådets nye hjemmeside på Tranbjerg.dk . Efter et meget langt tilløb er vi nu ved at opbygge en helt ny hjemmeside. Tak for din tålmodighed. Vi ændrer fokus fra en stor “byportal” til en side med Fællesrådet som omdrejningspunkt. Vi beklager generne i overgangsperioden og håber at du bliver glad for den nye […]