Kort over medlemmer af Trabjerg Fællesråd
Kun nogle ejerlaug, grundejerforeninger og boligforeninger har bogstavsignatur.

Medlemsliste Tranbjerg Fællesråd pr 01-11-2021.


Kom med i Tranbjerg Fællesråd!

  • Fælles er vi stærke – enkeltvis er vi svage
  • 51 foreninger og institutioner er allerede medlem
  • Talerør direkte til politikerne og magistraterne
  • Indflydelse på dit lokalområde
  • Symbolsk medlemsgebyr på 100,- kr. årligt.
  • Mulighed for at opnå tilskud til offentlige aktiviteter
  • Generalforsamling 1 gang årligt
  • Mulighed for at komme ind i bestyrelsen

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre nærmere…