Generalforsamling 2021

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.

Der indkaldes hermed til
generalforsamling i Tranbjerg Fællesråd
Tirsdag den 4. maj 2021 kl. 18.00
på ”Skovgården” Skovgårdsvænget 97C

(det er hos Tranerne under tag men udendørs, så tag tøj på så du kan holde til at sidde ned udenfor).
Bemærk at tidspunktet er fremrykket til kl. 18.

Som I alle sikkert har bemærket, er dette års generalforsamling i Tranbjerg Fællesråd blevet udskudt til maj måned, da de restriktioner der stadig er om forsamlingsforbud først nu er blevet lempet, så vi nu må forsamles op til 50 personer – udendørs!

I skrivende stund kan dette lade sig gøre – men med den uforudselighed restriktionerne, er kommet på, er der stadig en lille risiko for at vi også må aflyse den 4. maj. Indtil videre – tror og håber vi på at det kan lade sig gøre, at afholde vores generalforsamling.

Vi skal alle overholde de til enhver tid gældende restriktioner med afspritning og 2 meters afstand.

Som det fremgår af indbydelsen, kommer vi til at mangle flere i bestyrelsen, så mød gerne op med en afklaring, om du eller en du kender kan og vil opstille til bestyrelsen.

Det er vigtigt, at vi har en handlekraftig bestyrelse i Tranbjerg fællesråd, der kan og vil tage jeres problemstillinger op med kommunen, og være formidler af den informationsstrøm der kommer fra kommunen.

Hvis du er i tvivl om hvad arbejdet indebærer, er du velkommen til at ringe til undertegnede.
Vi ses til generalforsamlingen den 4. maj.

Med venlig hilsen
Jørgen Halle, Formand for Tranbjerg Fællesråd.
Tlf.: 21812330


Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede
 4. Orientering om nye medlemmer ifølge vedtægterne § 3
 5. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode
 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 7. Indkomne forslag
 8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for 2021
 9. Valg af bestyrelse;
  På valg er følgende:
  – Formand (Jørgen Halle)  2 år (modtager ikke genvalg)
  – Bestyrelses medlem (Jørgen Dahlgaard) 2 år (modtager ikke genvalg)
  – Bestyrelses medlem  (Regitse Rans)        2 år (villig til genvalg)
  – 1.suppleant     (Helle Søby Degn)            2 år (villig til genvalg)
  – 2. suppleant    (Ken Hartvig)                    1 år (villig til genvalg)

  – 2 revisorer John Bo Andersen og Jørgen Lindhardt, som er villige til genvalg
  – revisorsuppleant AnneMarie Meldgård

10.  eventuelt.