Fællesrådet arbejder med en række sager / projekter, som kan være et borgermøde, input til kommunens planlægning, trafikprojekter osv. Nogle projekter / sager kan sagtens strække sig over flere år. Bering-Beder vejen er eksempel på et projekt, som har taget mere et årti. Større sager prøver vi at orientere om på forskellig vis fx. her på siden, borgermøder, artikler i Tranbjerg Tidende, i avisen etc.