Velkommen til Tranbjerg

Her kan du finde den nye folder: “Velkommen til Tranbjerg

.


Blomsterpulje

Nu er vi klar med endnu en ansøgningsrunde til blomsterfrøpuljen, hvor man lokalt kan søge om frø til omlægge private, men offentligt tilgængelige arealer.

Vi håber, at frøpuljen kan være med til at skubbe lidt i en retning, hvor græsflader omlægges til glæde for både insekter og mennesker.

I kan læse mere om puljen og dens retningslinjer her:

https://www.aarhus.dk/demokrati/projekter-og-samarbejder/natur-og-miljoe/aarhus-blomstrer-vildt/

Ansøgningsfristen er d. 1. september.

Via ovenstående link finder I også et link videre til det online ansøgningsskema, der skal bruges til at søge blomsterfrøpuljen.

Vær opmærksom på, at man som ansøger selv har opgaven med at omlægge og drifte arealerne, så der er stadig en del arbejde, der ligger hos jer selv.

Har I spørgsmål er I velkomne til at skrive til groenneomraader@mtm.aarhus.dk.

Da vi er på vej ind i en ferieperiode, kan der godt gå lidt tid, inden I får svar på eventuelle spørgsmål.

Rigtig god sommer!

TEKNIK OG MILJØ
Byliv og Bymiljø


Privatisering af veje i Tranbjerg

I forbindelse med at Aarhus kommune har besluttet at harmonisere/privatisere en række veje i kommunen, herunder enkelte her i Tranbjerg, finder du her lidt info omkring projektet. 

Fra den dato vejen offentligøres, skal der går 4-6 år, før den kan overdrages til grundejerne, som har brugsret til vejen. I Aarhus Kommune har man valgt at udsende et brev til alle berørte husstande, for at opfordre til at danne et vejlaug. 

På https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/omklassificering-af-offentlige-veje-til-private-faellesveje/ kan du læse om de veje som allerede er offentliggjort, og se om netop din vej kan komme i spil ifht de kriterier, som er fastsat af byrådet.  

Hver gang en ny portion af veje kommer i spil, kontakter kommunen de relevante Fællesråd, for at de kan agere vejledere/hjælpere til at få dannet vejlaug, hvis det er ønsket fra de enkelte veje og grundejere. 

I 2018 er disse veje i Tranbjerg offentliggjort:

Gartnervænget
Kirkevænget
Tranbjerg Hovedgade 2-16

I 2019 er disse veje i Tranbjerg offentliggjort:

Skovgårdsvænget
Jegstrupvænget
Laurbærvænget
Sønderbro
Tranbjergvej vest for Børup Tværvej
Børup Tværvej

Hvis Jeres vej er på listen og I ønsker bistand fra Fællesrådet, så er I meget velkomne til at kontakte os. 
Stemningsbillede fra Kirketorvet 10 efter dialogmøde med borgmesteren

Her til aften var Fællesrådet inviteret til dialogmøde på Kirketorvet 10 med Borgmester Jacob Bundsgaard, for at tale om det gode liv i Tranbjerg.

Efter en lille rundvisning i det nye Bylivshus tog vi plads i gårdhaven og fik serveret dejlig kaffe og kage, bagt af en af husets mange frivillige og tog hul på snakken

Vi kom vidt omkring i emnerne og fik fortalt Jacob en masse om hvilke ting og emner, der ligger os på sinde her i byen.

Vi talte bl.a. boligpolitik ifht nye udstykninger, byfortætning, og kom ind på hvilke typer af boliger, vi gerne ser flere af i Tranbjerg

ifht at muligheder for både leje- og ejerboliger udnyttes bedst muligt og at alle aldersgrupper kan finde boliger som passer til deres behov

I forlængelse af bolig-emnet, så luftede vi vores kraftige anbefaling til, at lade nye bebyggelser komme med flere pladser i dagtilbuddet og midler til skolen, samt at sikre ydeligere faciliteter til kultur-og fritidtilbud, så alle tilflyttere også kan få plads der

Vi fik også lejlighed til at fortælle lidt om vores 2050 plan for at bygge een ny stor skole med tilhørende hal- og svømmefacililteter på Grønløkke, som afløser for de nuværende to lidt trætte skoler vi har idag

Jacob havde forud for mødet meldt, at han kom for at lytte, så selvfølgelig blev både 40 km/t zone, vej-harmonisering, støj-dæmning langs hovedvejen og offentlig transport også nævnt

Vi siger tusind tak for besøget og ønsker Jacob god tur videre rundt i oplandsbyerne

God sommer fra FællesrådetTemaplan: Arealer til alle boligtyper

Du har sikkert hørt at der er planer om at udstykke 300 grunde i det sydlige Tranbjerg ud mod Jegstrup.
Det er en del af den nye kommuneplan som hedder: Arealer til alle boligtyper.
Kommuneplanen er lige sendt ud i offentlig høring og det er muligt at afgive høringssvar frem til den 31. august 2021.
Du kan læse om planen og afgive høringssvar på dette link:

https://deltag.aarhus.dk/hoering/arealer-til-alle-boligtyper-0Smag på Tranbjerg

Går I og drømmer om at plante noget til glæde for alle i og omkring
jeres lokalområde? Eller måske gøre et område mere vildt til glæde for
insekter og dyreliv? Måske frugttræer, ægte kastanjer, et krat med
hyld, hassel og rød kornel, massevis af bær- eller blomstrende buske,
et væld af vilde urter eller et stort fælles rabarberbed?
Tirsdag d. 1/6 deltog Tranbjerg Fællesråd i et orienteringsmøde vedr. området mellem Kirkevænget og Trankærgårdsvej ned til Tingskov Alle.

Her ønsker kommunen at udstykke et antal grund til bebyggelse, og projektleder Helle Kallesøe forelagde de indledende skitser til gennemgang for os og de inviterede deltagere fra omkringliggende grundejerforeninger. Helle fortæller at de planlægger at anlægge tilkørselsvej til området fra Trankærgårdsvej, og at man ønsker at lave parcelhusgrund i lidt mindre størrelse, i en hestsko rundt om den stejleste del af bakken. Da området er sumpet er der visse hensyn at tage, ligesom der også mod Tingskov Alle overvejes støjværn, da de yderste grund vil komme tæt på vejen.   Projektet er på nuværende tidspunkt ikke klar til forelæggelse hos Teknik og Miljø, da man fortsat indsamler data, og input fra blandt andet de inviterede til dette møde.  Tranbjerg Fællesråd har opfordret til at tænke i andet end blot parcelhusbebyggelse, da vi mener det er vigtigt at få varieret boligtyperne, især i et område som dette, som er bynært og tæt ved offentlig transport.  Projektlederen fortæller desuden på mødet, at en stor del af området i midten af de planlagte byggegrunde skal bibeholdes som rekreativt, da man i den nuværende Lokalplan havde udlagt det hele til rekreativt område (park).  Herunder link til oplægget, samt foreløbig skitse plan.

https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1250


Generalforsamling 2021 er afholdt:
Ny formand er Helle Søby Degn

Øvrige bestyrelse:
Mogens Laursen, Torben Munkholt, Torben Dahl Tranberg og
Regitse Rans.
Suppleanter: Heidi Andreasen og Ken Hartvig

Se referatet under menupunkt Referater: 2021 Generalforsamling


Fartbump, corona og en stor vejudvidelse

Se indlægget, som er trykt i Tranbjerg Tidende, marts 2021.


To nye sheltere i Tranbjerg Skov

Nu er de to nye sheltere færdige. Der mangler kun en endelig bålplads. Det har holdt hårdt at finde en placering til dem, men de kan nu bookes via kommunens side: friluftslivaarhus.dk eller direkte link – her finder du også en beskrivelse af området.

To nye shelters i Tranbjerg Skov.

40 km-t hastighedszoner og nye vejbump i Tranbjerg

Så er det alvor: Store dele af Tranbjerg bliver til hastighedszoner med en maksimalhastighed på 40 km/t.
Og Aarhus Kommune mener det alvorligt. Der bliver lavet en hel del nye fartbump af forskellig art rundt omkring i byen sådan, at man sikrer en passende lav hastighed for alle biler og lastbiler.

Faktisk er det lettere at nævne Tingskov Alle og Grønløkke Alle som de to større veje, hvor der ikke kommer fartbump. Og ej heller på Landevejen! Anlægsarbejdet med at lave de nye bump begynder om en til to uger og laves af firmaet NCC, oplyser Trafik og Veje. Se mere…


Listen med ønsker til nye projekter

Se listen over ønsker til anlægsprojekter i Tranbjerg


Info om Bering-Beder vejen

Se kommunens side om det store projekt: https://bering-bedervejen.aarhus.dk – Og på Facebook i gruppen: Bering-Beder Vejen med mulighed for spørgsmål.


Hvad laver vi i fællesrådet? Få svaret her….