Formål

Tranbjerg Fællesråd blev dannet i efteråret 1986. Formålet er at løse opgaver, som Tranbjerg områdets foreninger, grupper, institutioner, skoler, råd, nævn m.v., efter intern beslutning finder hensigtsmæssigt at søge løst i fællesskab, herunder: – at skabe overblik over, og informere om de forskellige aktiviteter, der tilbydes beboerne i Tranbjergområdet, – at yde bistand ved henvendelse til offentlige myndigheder efter opfordring fra de enkelte medlemsgrupper, – at være lydhøre overfor befolkningens behov for nye aktiviteter, institutioner og lignende, samt foreslå løsninger, der imødekommer behovene.