Fartbump, corona og en stor vejudvidelse

Indlæg i Tranbjerg Tidende, marts 2021: Nyt fra Fællesrådet


Fartbump og flere fartbump
Som alle nok har opdaget, har vi fået 40 km/t-zoner og en masse nye fartbump i Tranbjerg. Og hvis der er noget, som kan få folk til tasterne, så er det netop fotovogne, for høj hastighed og nye fartdæmpende trafikbump. De sociale medier har været rødglødende sammen med fællesrådets indbakke. Og vi har lært nye ord som steler, trapezramper, pudebump og pukkelbump.

Desværre blev de mange nye trafiktiltag lavet med ultra kort varsel uden at inddrage borgerne, grundejerforeninger eller fællesrådet. Det har kommunens forvaltning da også beklaget efterfølgende. Og den 5. januar fik vi i fællesrådet disse spørgsmål fra rådmanden: ”Er I tilfredse med den etablerede løsning med pukkelbump?” (dvs. skildpaddebump som fx på Torve Alle og Orholt Alle). ”Ønsker I dem udskiftet til pudebump, selv om den hastighedsdæmpende effekt af pudebump kan være mindre?”
Rådmanden havde åbenbart fået kolde fødder efter diverse avisartikler m.m. Og nu skulle borgerne høres! Og da vi i fællesrådet havde fået rigtig mange klager over især pukkelbumpene, var vores svar, at vi ønsker pukkelbumpene udskiftet! Meldingerne lyder da også på, at det kommer til at ske, når pengene til det er fundet. Det har rådmand Bünyamin Simsek besluttet.

Ellers er det vores indtryk i fællesrådet, at flertallet af byens borgere er rigtig glade for de nye 40 km/t-zoner trods fartbumpene. Hastigheden er kommet ned i det meste af byen. I fællesrådet vil vi fortsat gerne høre om borgernes erfaringer med de nye zoner og fartbump. Er der mere, som evt. bør ændres? Vi laver kort sagt en grundig erfaringsopsamling og tager så en snak med kommunen! Selv er vi obs. på trafikafviklingen på Torvevænget om morgenen efter, at der kommet bussluse. Send gerne en mail til fr@tranbjerg.dk.


Sikker vejkrydsning med ny midterhelle m.m.
På Tingskov Alle har vi fået en mere sikker stikrydsning ned til søen ved den gamle busendestation. Den nye helle har stået på vores ønskeliste i flere år. På Sønderbro er den nye cykelbro over den nye Bering-Beder vej ved at være færdig og vi håber, at den snart får forbindelse til en splinter-ny cykelvej til ned mod Solbjerg. Trafik og veje er ved at planlægge det. Og der er kommet en ny stiforbindelse fra Vestre Tingskovvej mod vest til Ingerslevvej. Herligt.

Den nye sti mod fra Vestre Tingskovvej.

Bering-Beder Vejen udvides med et ekstra spor
Det store anlægsarbejde lige syd for Tranbjerg bliver nu lidt større. Pga. trafikprognoserne samt for at spare penge på længere sigt, har Aarhus Byråd besluttet at udvide Bering-Beder Vejen med et ekstra spor mod vest – dvs. i mellem Landevejen og Skanderborgvej. Så i stedet for at bygge to spor på strækningen, bliver der lavet tre spor (to mod vest og et mod øst). Det ser i skrivende stund ud til at blive en fordel for Tranbjerg, idet der kommer mere overskudsjord til en ekstra støjsikring mod vest af bl.a. Østergårdsparken og dele af Orholt Alle.


Corona udsætter generalforsamlingen 2021
I fællesrådet må vi som alle andre indrette os efter corona-restriktionerne. Mange møder er aflyst og vi har besluttet at udsætte den ordinære generalforsamling i fællesrådet. Vi melder en dato ud så snart, der er udsigt til, at forsamlingsforbuddet bliver lempet tilstrækkeligt.