Generalforsamling 2020

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.

Generalforsamling i Tranbjerg Fællesråd


Afholdes tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.00 på Lokalcentret, Torvevænget 3A, Tranbjerg

Vi har inviteret Rikke Skræddergaard fra MINLANDSBY til at holde et oplæg om deres app, som gør det nemt at dele kalender og nyheder m.m. på tværs af platforme, smartphonens og hjemmesider. MINLANDSBY er bl.a. kendt fra TV-programmet Løvens hule 2019 og har Jesper Buch samt Peter Warnøe som investorer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede
 4. Orientering om nye medlemmer ifølge vedtægterne § 3
 5. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode
 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 7. Indkomne forslag
 8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for 2020
 9. Valg af bestyrelse:
  – Kasserer Mogens Laursen – villig til genvalg
  – Bestyrelsesmedlem (Torben Munkholdt) – villig til genvalg
  – Bestyrelsesmedlem (Allan Pedersen) 1 år – er udtrådt
  – 1. suppleant ( Anne Marie Meldgaard ) 1 år – ønsker ikke genvalg
  – 2. suppleant ( Lisbeth Jakobsen) – er udtrådt
  – 2 revisorer John Bo Andersen og Jørgen Lindhardt – er villige til genvalg
  – revisorsuppleant Martin Skøtt
 10. Evt.