Om

Information om Tranbjerg Fællesråd

Formål

Tranbjerg Fællesråd blev dannet i efteråret 1986.
Formålet er at løse opgaver, som Tranbjerg områdets foreninger, grupper, institutioner, skoler, råd, nævn m.v., efter intern beslutning finder hensigtsmæssigt at søge løst i fællesskab, herunder:

– at skabe overblik over, og informere om de forskellige aktiviteter, der tilbydes beboerne i Tranbjergområdet,
– at yde bistand ved henvendelse til offentlige myndigheder efter opfordring fra de enkelte medlemsgrupper,
– at være lydhøre overfor befolkningens behov for nye aktiviteter, institutioner og lignende, samt foreslå løsninger, der imødekommer behovene.