2023 Bestyrelse

Møde Tranbjerg Fællesråd d. 19/4-23

.


Dagsorden bestyrelsesmøde i
Tranbjerg Fællesråd, fredag d. 13. jan 2023 kl. 18:00 i K10

Forslag til dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Opfølgning på møde med Jakob Søgaard
 4. Opfølgning på møde omkring Oplandsmidlerne (Harlev)
 5. Åbning af Giber Ringvej (støj)
 6. Behandling af LKP 1167 d. 18/1 på Byrådsmøde
 7. Fejring af Skoleskoven (Tidligere skoleleder på Grønløkke)
 8. Generalforsamling – ny Formand
 9. Indkomne ansøgninger
 10. Sekretær
 11. Kasserer
 12. Bestyrelsesmedlemmer
 13. Suppleant
 14. Eventuelt
 15. Næste møde

Med venlig hilsen

Helle Søby Degn

Tlf. 28358762

Referat:

Ad. 1: Dagsorden blev godkendt
.

Ad. 2: Referatet fra sidste møde blev godkendt
.

Ad. 3: Deltagerne i mødet med Jacob Søgaard fra Aarhus Byråd var enige om at han havde virket lydhør overfor de sager vi beskæftiger os med i Tranbjerg Fællesråd, samt at han havde lavet en god opfølgning efter mødet. Vi snakkede om at få flere at den slags møder sat op med andre byrådspolitikere, så vi kan sikre fokus på vores område.
.

Ad. 4: Helle og Mogens deltog i december 2022 i møde med alle andre fællesråd udenfor ringvejen, i et møde vedr. de afsatte Oplandsmidler. Mødet var en opstart på finde en plan for fordeling af midlerne over de næste par år, og selvom det gik lidt trægt med at forklare formålet, så endte det med gode snakke fællesrådene imellem. Der kommer flere af den slags møder, både på tværs af emner og geografiske område i forbindelse med udmøntningen af disse midler.
.

Ad. 5: Vi vendte kort indvielsen og de efterfølgende indrapporteringer om støj fra Giber Ringvej, og da ingen af medlemmerne i bestyrelsen har hørt fra lokale naboer til vejen, besluttede vi at følge processen omkring de naboklager fra Mårslet borgere, som havde været behandlet i medierne for at se om der er behov for at følge op lokalt i Tranbjerg området.
.

Ad. 6: Helle gjorde opmærksom på at Byrådet d. 18/1 skulle behandle Lokalplansforslaget vedr. den grønne bakke v. Tingskov alle, og aftalte at hun skulle give nærmeste naboer besked om dette via mail.
.

Ad. 7: Mogens og Helle har (sammen med flere andre i byen) fået en henvendelse fra Magne Uldahl (tidligere skoleder på Grønløkke Skole), som ønsker at fejre 40-års jubilæet for Skoleskoven (Børupskoven). Det blev besluttet at Helle ville videreføre dialogen med Magne via Tranbjerg Ugen, da emnet passede bedre hertil.
.

Ad. 8: Der har været udfordringer med at skaffe lokale på Lokalcenteret til vores generalforsamling, og derfor flyttes datoen fra d. 28/2 til 27/2, og afholdes denne gang på Kirketorvet 10. Mogens har udsendt invitationen til medlemmer, og varslet at formanden ikke genopstiller. Ingen bestyrelsesmedlemmer ønsker umiddelbart at opstille til posten som formand. Mogens præsenterede regnskab og budget for 2023, som vi diskuterede hvorvidt vi kunne/skulle afsætte flere penge på fx hjemmesiden, og aktiviteter, som afholdes af Fællesrådet selv. Mogens afsøger dirigent- kandidat.
.

Ad. 9: Ingen indkomne ansøgning
.

Ad. 10-13: Ingen kommentarer
.

Ad. 14: Vi talte kort om den invitation vi har fået til formandsskabsmøde, og aftalte at Helle deltager på mødet d. 6/2. Derudover berørte vi Temaplanen, som omhandler området ved Jegstrup, som Torben T har hørt, så småt er på vej i gang hos kommunen. (X217)
.

Ad. 15: Næste møde er generalforsamlingen hvor vi mødes 17.30, til indledende snak før mødet går i gang kl. 19.