Referater fra bestyrelsesmøderne i 2017 med det nyeste øverst:


Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 2. november 2017 på Lokalcentret

Til stede:       Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Torben Munkholt (TM), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP) og Anne-Marie Meldgaard (AMM)

Fraværende:

Referent:       Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 25-09-2017
 3. vælgermøde søndag den 12. november
 4. Mødet med ny områdeansvarlig den 26-10 blev aflyst! Ny mødedato 6.marts.
 5. Mødet med teknik og miljø den 10-10 på Bautavej.
 6. Sikker skolevej
 7. Invitation til møde den 13.
 8. Kommuneplanen: Høringssvar.
 9. Busstoppesteder interview – ikke i avisen endnu.
 10. Ansøgning
 11. Tranbjerg Station
 12. Næstformand – mailindbakke.
 13. Sekretær.
 14. Næste møde

Ad 1. Blev gennemgået.
Ad 2. Blev godkendt.
Ad 3. AMM: Der er andre politiske møder, så vi holder ikke noget.
JH: Skriver til Camilla Fabricius – også med ny mail-adr.

Ad. 4. Mødet den 26-10 blev aflyst med den begrundelse, at der ikke var nogle punkter til dagsordenen. Det undrer os. Ny dato aftalt til den 6. marts. Der er kommet en ny områdeansvarlig: Lene Holst.

Ad. 5. Fællesrådenes orienteringsmøde med Teknik og Miljø den 10-10 på Bautavej.
ML og ASP deltog. Ikke noget særligt nyt. Dog noget med møde i tre grupper:
Smagsprøver på udvalgte, aktuelle opgaveområder:
Pablo Celis: Cykelhandlingsplanen

Lene van der Raad: Affaldssortering

Stine Rytter Bengtsson: Plantning af træer i Aarhus Kommune
Se også referatet, som er udsendt den 26/10 af Lisbeth Ingerslev.

Ad. 6. Vi har fået en henvendelse fra Kim Dolleris den 2. oktober ang. forbedringer for cykellister ved brug af tunnellen under Østerby Alle. Han er meget begejstret for vores projekt nr. 6 med udjævning af rampen. Desuden foreslår han en midlertidig løsning med en bredere del med nye fliser uden trappetrin sådan, at man kan køre med en cykelanhænger.

Vi arbejder dog videre med den store løsning indtil videre. ASP tager kontakt til driftsleder Thomas fra Varmeværket angående en løsning for de store fjernvarmerør, der er på stedet. Jd sender et svar til Kim.

Sikker skolevej: Den sydlige del af Tranbjerg Hovedgade og Torve Alle er nu udlagt til ”sikker” skolevej. Det er ikke heldigt, da der ikke er cykelsti her. Desuden har man ikke fået den nye stiforbindelse ned til Obstrupengen/Obstrupparken med. Kortet er ikke opdateret.

ASP: Henvender sig til Jørgen Andersen fra skolen ang. disse forhold og sender efterfølgende besked til kommunen. JH sender tlf. til ASP.
På Orholt Alle vil man flytte busstoppestedet mod vest og forlænge fortorvet.

Ad. 7. Vi har fået en invitation til ”Borgere som byskabere i stort og småt”. WORKSHOP: Hvordan kan borgerne i Aarhus være aktive byskabere i stort og småt, og ikke blot bybrugere, af byens fysiske rum? Mandag d. 13. november 2017 kl. 17.
Se invitationen, som JH har sendt videre den 1/11. JH deltager.

Ad. 8. Endelig vedtagelse af kommuneplanen er på vej: se mail fra den 2/11.
Vi anmoder ikke om foretræde for Teknisk Udvalg i denne omgang.

Ad. 9. Nye busstoppesteder: JH er blevet interviewet til Lokalavisen. Og JH har opfordret journalisten til at kontakte kommunen. Men det er nu tre uger siden.
JH kontakter journalisten igen ang. status.

Ad. 10. Ansøgning til arrangement: se mail fra 15-10: Et såkaldt “fuldmåne-event” i forbindelse med Kulturby 2017. Fra et ikke-medlem.
JH sender et afslag til Susanne N.

Ad. 11. Tranbjerg Station aktindsigt: JH har læst materialet. Der er ikke meget nyt info. Processen fremover? Vi gør ikke noget. JH sender materialet videre til os andre.

ASP: Kun midter-perronen skal bruges fremover på stationen….?

Ad. 12. Næstformand: Torben: Vil meget gerne have en SMS når der er møde etc.
JH sender fremover.

Ad. 14. Kasserer: Mogens: Per Skov – hvilken forening sidder han i? Nyt medlem?
JH: Obstrupparken GF – jeg har skrevet til ham nu.
Nye regler for ansøgning om tilskud. Vi skal selv være mere opsøgende nu. Se mail fra foråret. Kan i hjælpe? Spørg evt. Lisbeth Ingerslev eller Lone Dannerby Paulsen.

Ad. 15. Allan:  Se min mail fra den 11. oktober. De har byttet lidt rundt på tingene angående vores projektønsker. Desuden er nogle af løsningsforslagene ikke medtaget. ASP sender mail til Morten Skou Nicolaisen for få tingene rettet til.

Evt. –

Næste møde:
Fredag den 5. januar kl. 18 hos JH på Østerbyvej 1.

 


Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 25. september 2017 på Lokalcentret

Til stede:       Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Torben Munkholt (TM), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP) og Anne-Marie Meldgaard (AMM)

Fraværende:

Referent:       Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21-08-2017
 3. Afholdt fællesrådsseminar 29. august
 4. Kommuneplanen: Høringssvar opfølgning
 5. Plan for efteråret op til kommunevalget
 6. Sports- og fritidspolitik
 7. Møde med Område 8 den XX
 8. Ansøgning om tilskud til oktoberfest.
 9. Ny daginst. i Laurbærvænget.
 10. Nye busstoppesteder
 11. Næstformand – mailindbakke
 12. Sekretær
 13. Kasserer
 14. Bestyrelsesmedlem
 15. Suppleant
 16. Eventuelt
 17. Næste møde

 

Ad 1. Blev gennemgået.

Ad 2. Blev godkendt.

Ad 3. Torben skulle have deltaget, men nåede det desværre ikke.

Ad 4.  Lokalsamfundsbeskriver – kommunen er bagefter jf. mail fra i dag fra Niels-Peter Mohr – Allan henter vores trykte version hos Mohr på Rådhuset.
Fristen for fremsendelse af reviderede lokalsamfundsbeskrivelser er samtidig forlænget til den 29. oktober. Umiddelbart har vi ikke planer om at gøre mere før Byrådet har vedtaget kommuneplanen (ca. 13/12-2017 jf. tidsplan).

Ad 5.  Plan vedr. Skolens fremtid op til kommunalvalget? Kontakt til skolebestyrelsen nødvendig.

Vælgermøde – dialogmøde om den fremtidige skole?  En køreplan?

Sammen med Skolebestyrelsen. Uden dem nytter det ikke noget.

Brunch og debat med Camilla F. Onsdag den 8. november. 18.30 – 20.30?

Nej søndag er bedre for familierne 12/11 ? fra 10.30? Første prioritet.
Forstanderen fra Testrup Højskole som moderator? Bred dagsorden.

Anne-Marie spørger byrådsgrupperne, hvem der kan deltage med en repræsentant.

Invitation til byrådsgrupper. Allan tjekker lokalerne på lokalcentret på begge datoer.

Ad 6. Ny Sports- og fritidspolitik 2018-2021, sunde fælleskaber – i bevægelse og balance: Høringsfrist 12. oktober jf. mail fra Per Dahl Pedersen det 13/9. Det er sendt bredt ud. JH spørger AIA om de har nogle hørringsbidrag? Spejderne?

Ad 7. Næste møde den 26/10. kl. 12.30. ASP deltager og JH hvis mødet flyttes…..
JH prøver på at få flyttet mødet til et bedre tidspunkt.

Ad 8.  Som beskrevet i ansøgningen opfylder oktoberfesten ikke kravene til at opnå støtte fra Fællesrådet. JH sender afslag til Jens Giversen.

Ad 9. Allan: Der nu sat skelpæle op, som om at de snart går i gang med byggeriet?
JH skriver og spørger efter status.

Ad 10. Busstoppesteder: Op på mødet til november…  Vi er bekymrede. Der mangler fx gadelys på Tingskov Alle og stiadgangen er ikke helt på plads.

JH kontakter Camilla Olesen fra lokalavisen.

Ad 11. JH: Torbens indbakke til mail er fuld…. Torben: Jeg kigger på det.

Ad 12. Jeg har lagt projektlisten ud på web i dag.
ASP: Projektliste nr. 10 er nu lige lavet (sti gennem skoven ved Børupvej).

JH: Ny medlemsforening måske på vej fra Obstrup Parken.

Opdatering af kort mht. medlemmer. JD tjekker op på det.

Ad 13. ML har fået fat på kassereren i Krolfklubben, og de har betalt nu. Ingen problemer her. Det lader til at Erik er mere syg end først antaget.

Støttebeløb hænger til 1. Tranbjerg og løbeklubben. Vi må nok have en status fra dem. Vi har dog 43.000 kr. i kassen p.t.

Ad 14. ASP: Efteråretsmøde for fællesrådene, hvor Teknik og Miljø er vært?
Tid: Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00-21.30. Sted: Kantinen, Bautavej 1
ASP + JH deltager. Dagsordenen er ikke udsendt endnu?

ASP: Spørger til nye vejbump på Sletvej jf. referat fra mødet i august måned.

Ad 16. JD: Turbo på Bering-Beder-vejen – færdig allerede i 2022 jf. budgetaftalen i byrådet fra i fredags. AMM: Ja – den er god nok.

Næste møde: på mail i første omgang….

Ellers er næste møde aftalt til: Onsdag den 8. november kl. 18.
ASP reserverer lokale.

 


Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 21. august 2017 på Lokalcentret

Til stede:       Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Torben Munkholt (TM), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP) og Anne-Marie Meldgaard (AMM)

Fraværende: Erik Mathiasen (EM) og Jørgen Halle (JH)

Referent:       Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 12-06-2017
 3.  Kommuneplanen med høringsfrist 4-9
 4. Letbanen – Letbanestøj
 5. Vandkampagnen
 6. Sti på Trankjærgårdsvej
 7. Beskæring af grønne læbælter
 8. Næstformand
 9. Sekretær
 10. Kasserer
 11. Bestyrelsesmedlem
 12. Suppleant
 13. Eventuelt
 14. Næste møde

Ad 2. Blev godkendt.

Ad 3. JD: JH arbejder på et hørringsvar, så vidt jeg ved.

Ad 4.  Allan: Jeg har fået et henholdende svar. Allan prøver måske en ny henvendelse med henvisning til fagfolk.

Ad 5.  Allan: Der er sat tre skilte mere op…  Vi kunne en bedre placering samt type af skilt fremover. De nuværende er i vejen for græsklipning. Allan tjekker det. JD: Skiltet på Orholtalle er forsvundet.

Ad 6. Allan har opdateret vores liste, som snart kommer på hjemmesiden (JD).

Ad 7. Torben: Der er nu beskåret noget aht. Trafiksikkerhed. Der skal beskæres noget mere… men det hænger på lodsejerne jf. deklarationen for området. Kommunen kan dog kræve indklipning. Positiv kontakt til kommunen.

Torben deltager om muligt i seminaret for fællesrådsformændene den 29. august
kl. 17.00. JH er desværre forhindret. Se i øvrigt invitationen fra Lisbeth Ingerslev – senest sendt 21-8. Husk tilmelding.

Ad 8.  JD: Jeg har rettet JHs mail-adresse på fr-mailen og videresendt nogle mails til ham. Hjemmesiden mangler endnu – inkl. Projektoversigt.

Ad 9. ML: To medlemmer har ikke betalt i 4 år! Alboa – Tranbjerg Parken (Lone?)
og Hammervænget… skal rykkes personligt.

Ad 10. Allan: har tilføjet en bemærkning ang. Trakjærgårdsvej til vores projektoversigt.

Næste mødedato:

Vi må hellere lave en Doodle ang. næste møde: JD eller JH.
Møde om ca. 3 uger:  fx 11/9 eller den 25-9?

 


Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 12. juni 2017 på Lokalcentret

Til stede:  Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Torben Munkholt (TM), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP)

Fraværende: Erik Mathiasen (EM) og Anne-Marie Meldgaard (AMM)

Referent: Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8-05-2017
 3. Kommuneplanen
 4. Kontakt til Jørgen Andersen
 5. Tilbagemeld ing om Stationen
 6. Letbanen – Letbanestøj
 7. Vandkampagnen
 8. Ansøgninger
 9. – placering i Laurbærvænget.
 10. Sti på trankjærgårdsvej
 11. Beskæring af grønne læbælter
 12. Næstformand
 13. Sekretær
 14. Kasserer
 15. Bestyrelsesmedlem
 16. Suppleant
 17. Eventuelt
 18. Næste møder

Ad 1) Blev gennemgået og godkendt.

Ad 2) Referatet blev godkendt.

Ad 3)
På byrådet i onsdags – sendes i høring i mindretalsudtalelser fra Venstre og SF.
JH holder øje med udviklingen sådan at vi kan få lavet et høringssvar.

Ad 4)
JH har haft en kort kontakt til Jørgen Andersen.  JH følger op.

Ad 5)
JH sender svaret ud til os og på dagsordenen næste gang.

Ad 6)
Allan har henvendt sig til Letbanen – problem med støj fra skinnesamlingerne. Afventer fra Letbaneselskabet.

Ad 7)
Vandkampagnen. Evalueringsmøde. Allan deltog. Lidt flere skilte med sprøjtefri zone. Det er sidste år Birte kører det. Vinderne af fuglekasserne var meget glade. En artikel kommer i Tranbjerg Tidende.
JH har skrevet til Birte: 19. august torvedag – her kan de sidste T-shirts deles ud.

Ad 8)
Ansøgninger:

To vedr. skt. Hans. GF Vængerne og 1. Tranbjerg spejderne. Vi har normalt givet 5000 i alt. Der gives 2500 kr. til dem hver. De deler med andre ord. Husk hjemmesiden.

Krolfklubben: Ansøgt om 1000,- kr. De får 500,- kr.

Ad 9)
Daginst. – placering i Laurbærvænget jf. Facebookopslag. Randi har kontaktet JH. Halle: Vi vil gerne formidle det videre ud. Ikke vedtaget af politikkerne.  Tidligst i 2018. JH modtager noget materiale. Til PB og hjemmesiden.

Ad 10)
Henvendelse fra Bent Cramer. På vores bruttoliste. Tre forskellige ejere i toppen. Mogens: lad os skrive til de grønne områder – center for byens anvendelse. JH skriver et svar til ham. Den nedre er vi ikke så glade for.
Allan opdaterer bruttolisten.

Ad 11)
Torben har været i kontakt med Lisa Amby Jensen og på tur i Tranbjerg. De trafikfarlige bliver lavet på onsdag. Også snak om udtynding. Navnes i TT.
Intet nyt om blomsterløg.

AD 13)
13. juli næste deadline til TT;   Skriv om vores bruttoliste samt beskæring.

Runde

Mogens: 30 medlemmer har betalt nu!

Næste møde: Mandag den 21. august kl. 18.

 


Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 8. maj 2017 på Lokalcentret

Til stede:  Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Anne-Marie Meldgaard (AMM), Torben Munkholt (TM), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP)

Fraværende: Erik Mathiasen (EM)

Referent: Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 29-03-2017
 3. Orienteringsmøde kommuneplan 2017 onsdag den 19.april
 4. Eventuelt høringssvar
 5. Kontakt til Jørgen Andersen vedr. kommunikationsplan
 6. Letbanen – reaktion på tilbagemeldingen om stationen
 7. Møde vedr. stier m.m. 3 maj.
 8. Vandkampagne i Tranbjerg 20 maj
 9. Tryghedsnetværksmøde 30. maj. deadline 26.maj
 10. Planlagt møde 15.august Anlægsprogram.
 11. Tranbjerg Tidende indlæg
 12. Næstformand
 13. Sekretær
 14. Kasserer
 15. Bestyrelsesmedlem
 16. Suppleant
 17. Eventuelt
 18. Næste møder

Ad 1) Blev gennemgået og godkendt.

Ad 2) Referatet fra 29/3 blev godkendt.

Ad 3 og 4)
Orienteringsmøde om kommuneplanen 19/4. Mogens og Halle deltog.
Planen er i høring nu – 1000 sider!! Vores ting og oplæg er kommet med! Det har været en lang proces. Drøftelse om hvad der skal til for ændre en lokalplan. Fx bakken med den grønne kile mod syd.

Hørringsvar til kommunen. Seniorboliger i Tranbjerg – oldekoller – begge dele efterspørges i Tranbjerg.

JH laver et oplæg til høringssvar.

Ad 5)
Kommunikationsplan og skolen.
Brugertilfredshedsundersøgelse for skolen? Er den på web?

JH har ikke fået kontakt til Jørgen Andersen. På dagsordenen næste gang.

Ad 6)
Letbanen. JH sender materialet ud –  var ikke kommet med i første omgang.
På dagsordenen næste gang.

Ad 7)
Møde med Steffen Arnbo Nielsen og Morten Skou Nicolaisen fra Center for Byudvikling og Mobilitet. Morten er den nye projektleder for Anlægsprogrammet og i den sammenhæng har de planlagt at lave nogle særlige indsatser i de forskellige fællesrådsområder. De omlægger med andre ord fra anlæg til planlægningsafdelingen. Man begrænser fokus til 3-5 projekter. Allan, Mogens, Torben, Jørgen og Jørgen Andersen (skolen) deltog.

Se mail fra Hanne Holm Andersen. Vi skal indsende noget på skrift inden den 7. juni.  En prioriteret nettoliste – men vi kan godt lave vores egen bruttoliste også. Og hvad med de rekrativestier?

Nr. 1,2,3, 6 og 7 fra Allans oplæg priorites. Allan laver et udkast til skrivelse.
Problematik – problemformulering skal tilføjes i større omfang.

Anlæg vedr. de nye busruter? JH skriver til Rigmor Korsgaard, chefkonsulent Kollektiv Trafik ang. Busstoppestederne!

Ad 8)
Sprøjtefrit Tranbjerg: Åbenthus lørdag den 20. maj på vandværket kl. 10-14 jf. Birte Buhl.
Vi mangler en plan for dagen. Firmaet Kärsher kommer + gartner Buus….? Plakat?
JH ringer til Birte Buhl-Hansen, grønguide.

Ad 9)
30. maj Tryghedsnetværksmøde. Tilmeldingsfrist den 26/5. Vi deltager ikke.

Ad 10)
Møde den 15. august på Kalkværksvej vedr. anlægsprogram 2018. Se pkt. 7.

Ad 11)
TT indlæg: Indlæg vedr. kommeplan samt vedr. anlægsprojekterne….   Forhør vedr. 20 maj på vandværket. JD laver udkast til indlæg til TT.

Ad 12)
Torben: Beskæring af grønnehegn m.m. ? Han tager kontakt til kommunen ang. beskæring langs vejene. Måske kan frivillige grundejere også aktiveres m.h.t. beskæring i området omkring Kirkevænget.

Ad 14)
Mogens: Adresseretning tager noget tid og 19 medlemmer har betalt p.t.   DCH?.

Ad 16)
Allan: Der er fortsat problemer med støj fra køreledninger ved Letbanen.
Anne-Marie:  Blomsterløg? Frist 6. juni. Torben: Jeg kigger på det.

Ad 18)
De næste bestyrelsesmøder er aftalt til mandag den 12. juni kl. 18
samt mandag den 21. august kl. 18.

 


Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 29. marts 2017 på Lokalcentret

Til stede:  Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Anne-Marie Meldgaard (AMM), Torben Munkholt (TM), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP)

Fraværende: Erik Mathiasen (EM)

Referent: Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Konstituering af bestyrelsen
 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 23-02-2017
 4. Generalforsamlingsreferat til efterretning.
 5. Opsamling fra generalforsamlingen
  1. Ændring af vedtægter – underskrift efter generalforsamling
  2. Andet?
 6. Fællesrådsseminar 2. marts
 7. Orienteringsmøde kommuneplan 2017 onsdag den 19. april 19:30-21:00 centralværkstedet – hvem deltager? (deadline 6. april).
  1. Høringssvar fra Tranbjerg Fællesråd? (frist 8 uger ca. 27 maj)
 8. Møde 14/3 med Skolebestyrelsen formand; Jørgen Andersen og Heidi Andreasen.
 9. Møde 16/3 skolen 24/7
 10. Møde 22/3 med Birthe Buhl vedr. Vandkampagne i Tranbjerg
 11. Letbanen
 12. Helhedsplan for mobilitet
 13. Ansøgning fra brugerrådet
 14. Hundelorte i Tranbjerg
 15. Næstformand
 16. Sekretær
 17. Kasserer
 18. Bestyrelsesmedlem
 19. suppleant
 20. de næste møder

Ad 1) Blev gennemgået og godkendt.

Ad 2) Konstituering: Torben Munkholt: næstformand og Jørgen Dahlgaard: sekretær.

Ad 3) Referatet fra 23/2 blev godkendt.

Ad 4) Det underskrevne referat blev taget til efterretning.

Ad 5)
Drøftelse af behovet for vedtægtsændring ang. hvem, der skal godkende referatet fra generalforsamlingen og underskrive det. Der er forskellig praksis rundt omkring.
JD spørger Hanne Storvang fra Kommunen.
Ellers ikke noget til opfølgning fra generalforsamlingen.

Ad 6)
Fællesrådsseminar 2. marts: Orientering ved JD og ML som deltog.
Der var gruppearbejde bl.a. med drøftelse af Aarhus Kommunes politik for borgerinddragelse med fokus på samarbejdsaftalen mellem Kommunen og Fællesrådene, som er under revision p.t.

Se materialet på Fællesrådsportalen:
http://www.aarhus.dk/da/politik/Raad-og-naevn/Faellesraad-for-borgere/Faellesraadsportalen.aspx

Her kommer referatet fra seminaret også på (er ikke kommet på i skrivende stund). Fællesrådene vil generelt gerne være konkrete og inddrages tidligt i de forskellige planprocesser som fx lokalplanerne.

Desuden var der på seminaret information om ”Borgermæglerfunktionen” i Aarhus Kommune ( se mere på www.aarhus.dk/borgermægler ) samt om den nye sortering af affald, som indføres til efteråret.

Ad 7)
Kommuneplan 2017 – der er næsten ingen ændringer i Tranbjerg. Forslagene fra diverse udviklere er blevet tilbagevist af embedsmændene.

JH og ML deltager i orienteringsmødet den 19. april. P.t. kan planen og bilag tilgåes nederst på denne side:

http://www.aarhus.dk/da/politik/Magistraten/Tidligere-moeder/2017/2017-03-27/Referat-8a71/Forslag-til-Kommuneplan-2017-Offentlig.aspx

Skal vi indsende et høringssvar fra Fællesrådet?  Frist ca. den 27. maj.
Jo – Vi bør støtte vi planen på den nuværende form? På dagsordenen til næste møde!

Ad 8)
Vi havde et meget positivt møde 14/3 med skolebestyrelsens formand Jørgen Andersen og Heidi Andreasen. De var meget positive overfor vores tanker vedr. skolens fremtid samt overfor forslaget mht. en ny rampe ved tunnellen under Østerby Alle. De vil tage begge ting med til skolebestyrelsen.

Og meldingen fra skolebestyrelsen lyder nu, at de sådan set er positive, men de er lidt bekymret overfor evt. ny trafik på stien (i form af knallerter?).

En del børn fra Obstrup-kvarteret går p.t. i Mårslet Skole. Vi har fået tal fra Tranbjergskolen ang. børn øst for Østerby Alle.

Formand fra Skolebestyrelsen inviteres med til snak om ny Helhedsplan for Trafik i Tranbjerg. JH spørger Jørgen Andersen, ML spørger Steffen Arnbo Nielsen (i kommunen) om evt. møde den 3. maj (4.?).

Ad 9)
JH var til et møde den 16-3 ang. Aktiv skoledag – SKOLEN 24/7 (se mail fra JH den 13/3) på Søndervangsskolen, hvor eleverne får meget mere bevægelse ind i skoledagen.
Skal en fra idrætssamarbejdet inviteres til Tranbjerg jf. vores byudvikling? Absolut en en god ide.

Den gl. Tranbjerg skole er presset mht. bygninger, faciliteter og omgivelser. Fælles arbejdsgruppe nedsættes – tarskforce?  Også med AIA? JH tager kontakt til Jørgen Andersen fra Skolebestyrelsen for at få forældrene på banen. Kommunikationsplan udarbejdes snart.

Ad 10)
JH, ASP, TM og JD var til møde på Aarhus Vand med Birte Buhl-Hansen (Grøn Guide) og Bo Vægter (Aarhus Vand) ang. vandkampagnen – spøjtefrizone, som nu er nået til Tranbjerg. Vandværkerne i Aarhus Kommune har en del kampagnemidler til at søge at begrænse brugen af sprøjtegift. Der er jo 3 store vandboringer i Tranbjerg!

Oprindelig ville de uddele T-shirts (Skolen har senere meldt fra). Vi talte dog konkret om at lave en lille giftfri-sprøjtemesse med demo nede ved vandværket fx lørdag den 20/5.

Et firma som Kärcher har udviklet mindre udstyr med varmt vand, som evt. kan bruges af mindre gartnerfirmaer, som typisk står for vedligeholdelsen i grundejerforeningerne.

Birte spørger nu firmaet Kärcher og Bo undersøger om vandværket kan åbnes den 20/5. Vi afventer pt. disse meldinger.

Ad 11)
JH har ikke fået svar fra Letbanen ang. aktindsigt og vil rykke for det.

Vi fik et fint svar fra Rigmor Korsgaard den 13/3 ang. planerne ang. stoppesteder i Tranbjerg (afventer p.t. Politi og Center for Byens Anvendelse):

”På Tingskov Allé er foreslået følgende:
o   Eksisterende hold stoppesteder ved Horsevænget flyttes mod vest og placeres i stedet i forbindelse med midterhelle og stiudmunding såvel fra stien fra nord, der går mellem Damvænget, Parkvænget og Horsevænget, som fra syd/Opstrupengen.

o   Der etableres et nyt hold stoppesteder øst for/overfor Obstrupvej. Fra nord vil der være adgang hertil via Østerbyvej.

o   Ved nuværende endestation Tranbjerg Vest, hvor der også er udmunding af sti fra nord, etableres et hold stoppesteder ’langs kantsten’ på selve Østerby Allé.

Ved Kirketorvet er foreslået, at der etableres nyt stoppested for busser i retning fra Aarhus i nordsiden af Torve Allé lige øst for Torvevænget, hvor der er ’en halv’ lomme. I retning mod Aarhus anvendes eksisterende stoppested i østsiden af Torvevænget lige nord for Torve Allé. Jeg har endvidere foreslået, at der etableres gode muligheder for cykelparkering ud mod Torve Allé i et af ’hjørnerne’ enten øst eller vest for Torvevænget.

Der er ingen planer om etablering af rundkørsel i krydset ved Kirketorvet.

Når busendestationer tages ud af brug sker der i udgangspunktet ikke andet, end at chaufføropholdshuset fjernes og arealet herunder retableres. Med mindre der er brug for at anvende den tidligere endestation til andet formål, vil nuværende anlæg med asfalt, kantsten mv. blot blive liggende. Et eksempel på dette kan ses lige på den anden side af Landevejen, hvor der på Orholt Allé også ligger en tidligere endestation. Der er ingen planer om at fjerne asfalten, når nuværende Tranbjerg Vest tages ud af brug.”

Med venlig hilsen, Rigmor Korsgaard, Chefkonsulent Kollektiv Trafik, Center for Byudvikling og Mobilitet.
___

Vi mangler dog en præcis afklaring ang. Nyt busstop på Tingskov Alle/obstrupvej.

Ad 12)
Se punkt 8 – møde 3. maj? Allan prøver at samle op på alle vores ønsker. JD sender noget af historikken – kortbilag m.m. til Allan.

Ad 13)
Vi har fået en ansøgning fra Tranbjerg Brugerråd på 3450,- kr. ved Kirsten Giversen om dækning af et underskud på en udflugt. JH svarer. Og det blev et nej – ikke inden for vores betingelser. De er i øvrigt indsat til slut i dette referat til orientering (til Anne-Marie).

Ad 14)
Vi har fået et par henvendelser ang. hundelorte og skraldespande m.m. i Tranbjerg. Det er normalt en sag for den enkelte grundejerforening. Vi kan ikke gøre så meget ved det. Kun hvis der virkelig mangler en kommunal skraldespand på et kommunalt område.

Ad 16)
Der er ønsker om en maillingliste for Fællesrådet, som informerer om nyt fra fællesrådet. Det er ok at JD opretter en sådan. Desuden er det ok at JD opretter en ny hjemmeside hos one.com. JH er nu også administrator på Facebook-siden og ASP er inviteret.

Ad 17)
ML sender ikke referatet fra generalforsamlingen med ud til medlemmerne længere, men henviser blot til hjemmesiden. JD: jamen så lægger jeg det på hjemmesiden i aften.

Ad 21)
Det næste bestyrelsesmøde er aftalt til mandag den 8. maj kl. 18.

 


Referat fra bestyrelsesmøde i Tranbjerg Fællesråd, den 23. februar 2017 på Lokalcentret

Til stede:       Jørgen Halle (JH), Mogens Laursen (ML), Torben Munkholt (TM), Erik Mathiasen (EM), Jørgen Dahlgaard (JD), Allan S. Pedersen (ASP)

Fraværende:                   –

Referent:       Jørgen Dahlgaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 05-12-2016.
 3. Orientering og eventuelt sager til beslutning
 4. Generalforsamlingen
 5. Tranbjerg 2050
 6. Fællesrådsseminar 2. marts
 7. Facebooksiden
 8. Henvendelse fra GF Vængerne
 9. Letbanen
 10. Shelterprojekt
 11. Næstformand
 12. Sekretær
 13. Kasserer
 14. Bestyrelsesmedlem
 15. suppleant
 16. suppleant
 17. Eventuelt.
  5. Næste møder

 

Ad 1) Blev gennemgået og godkendt.

Ad 2) Blev godkendt

Ad 3a)
JHs fine udkast til beretning blev godkendt uden tilføjelser.

JD sender fotos til beretningen – beretningen sendes på forhånd til Bo Norby, som skal være dirigent.

Snak om valg til bestyrelsen. Vi har en ny kandidat. ASP overtager bestillingen af lokale m.m. TM kan desværre ikke deltage i generalforsamlingen. Vi mødes kl. 18.

Ad 3b)
Tranbjerg 2050:  JH skriver det sammen inden den 1. marts, som er deadline hos kommunen.
Interessentmødet på sognegården 28-1. Nøglepersoner som Camilla, Preben Jensen og Birgitte Pedersen deltog.

I slutningen af januar måned var Fællesrådet vært ved et interessentmøde på Sognegården, hvor alle med interesse i det Tranbjerg Centrum var indbudt. Bl.a. deltog Camilla Fabricius, formand for Teknisk Udvalg i Byrådet, og Birgitte Pedersen, formand for menighedsrådet. Desuden deltog Preben Jensen samt flere butiksindehavere.

Der var enighed om at der bør ske noget med centerområdet. Nedrivning af Centeret var dog ikke en ide, som faldt i god jord, men der er heldigvis mange andre muligheder. Og her er især kommunen og menighedsrådet vigtige medspillere sammen de private investorer. Camilla fik flere input med til Byrådet. Butiksindehaverne er naturligt nok mere bekymret for udviklingen på kort sigt og frygter fx byggerod, som kan skræmme kunderne væk. I Fællesrådet ser vi det mere som en meget lang proces, hvor kommunen skal starte med at lægge de rigtige rammer for fremtiden i Tranbjerg.

Og her har borgerne da også spillet ind med flere forslag på det sidste. Bl.a. angående sikring af de grønne kiler samt efterlysninger af flere boligmuligheder for ældre – fx 55plus-boliger og oldekoller.

Nøglen er at få en sammenlægning af skolen på en matrikel, som et første skridt. Kræver en noget forarbejde især bl.a. forældregruppen.

JH tager ”Tranbjerg 2050” med til generalforsamlingen, men sender til os på søndag for evt. kommentarer.

Ad 3c)
Fællesrådsseminar torsdag den 2. marts. Mogens og Jørgen D. deltager.

Ad 3d)
Vores FB-side har en del besøg. JD vil gerne udnævne JH og ASP til administratorer, sådan at de også kan opdatere go besvare henvendelser.
NB: Der mangler referater på hjemmesiden. Hasteopgave JD.

Ad 3e)
Henvendelse fra GF Vængerne, som anmoder os om at sende brev ud til medlemsforeningerne angående afholdelse af en Skt. Hans Fest i Tranbjerg. Vi ser Tranbjerg Tidende, som et bedre medie til dette – især hvis TT ved Stina vil skrive en artikel om det. JH skriver et svar til Michael og kontakter Stina.

Ad 3f)
JH har bedt om aktindsigt vedr. letbanen og transformatorerne på stationen. Dette projekt er gennemført uden at Fællesrådet er blevet spurgt eller orienteret på nogen måde.

Ad 3g)
Shelterprojektet ved søen: JH og Allan har svaret på en borgerhenvendelse fra Henrik Øien, som er noget bekymret over projektets omfang og placering.

Ad 3j)
Vi har fået støtte fra kommunen 20.000 kr. Mogens skriver til Steffen Arnbo og rykker for et møde ang. Stier m.m. i Tranbjerg.

Ad 3m)
Forslag fra Allan vedr. stiløsning med en stor bue vedr. tunnelen under Østerby alle jf. eksempel fra Malling. Løser problemet med skoleelever, som krydser ved skolen for komme til boldbanen og tvinger farten ned på cykler m.m. ASP sender tegningen rundt til bestyrelsen.
Vi skal have rykket skolen (Hanne) for et svar – også vedr. stikrydsningen på Tingskovalle.

Ad 5) De næste møder:

Generalforsamlingen 28/2 – vi mødes kl. 18 på lokalcentret.