3. marts 2023

Tranbjerg fællesråd har afholdt generalforsamling d. 27/2-23.
Vi var ikke i stand til at finde en ny formand.

Bestyrelsen har fået mandat til at fortsætte arbejdet med at finde en ny formand og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med formandsvalg som eneste punkt.

Vi takker Helle Søby Degn for hendes store indsats de seneste 2 år.

Fællesrådes kan fortsat kontaktes på fr@tranbjerg.dk og vil fortsat besvare og behandle alle henvendelser.

.


25. februar 2023

Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift:

Planid: 11026887, Kommune: Aarhus, Plantype: kommuneplantillæg 

Planstatus: aflyst Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift:Plannavn: 115. Boligområde ved Tingskov Allé, Tranbjerg (LP 1167) 

Bortfaldsdato: 23-02-2023
 

Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_11026887_1653911358140.pdf

.


20. februar 2023

https://www.tv2ostjylla nd.dk/aarhus/omdiskuteret-udstykning-ser-nu-ud-til-at-blive-droppet

Endelig afgørelse i byrådet kommer formentlig på onsdag


29. januar 2023

https://giberringvej.aarhus.dk/nyheder/2023/to-maaneder-efter-aabningen-af-giber-ringvej-status-paa-trafik-stoej-og-fremtidigt-arbejde/

.


24. januar 2023 fra JP Aarhus:

Nye fartbegrænsninger 15 steder i Aarhus

Som et forsøg bliver hastighedsgrænsen sænket fra 50 til 40 kilometer i timen flere steder i Aarhus Kommune. 

Forsøget skal reducere trafikstøjen og øge sikkerheden for især bløde trafikanter, lyder ambitionen.

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har udpeget de i alt 15 bystrækninger, der som et forsøg får en ny fartgrænse.

I løbet af foråret vil forvaltning udskifte farttavler på strækningerne, så det er tydeligt for bilisterne, at hastighedsgrænsen er sat ned.

I første omgang er hverken fartbump eller chikaner en del af forsøget, oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Her bliver farten sænket til 40 km/t 

Syd:

Jegstrupvej, Jegstrup

Byagervej, Beder

Nicolaj Bang (K), rådmand for Teknik og Miljø, glæder sig over muligheden for at teste, hvad en lavere fartgrænse betyder for byerne. 

»Der er mange steder i kommunen, hvor 50 kilometer i timen inden for bygrænsen er for hurtigt for især de bløde trafikanter, som flere steder deler vejen med bilisterne. Jeg er glad for, at vi som forsøgskommune nu kan prøve ting af og blive klogere på, hvilken forskel det faktisk gør for støjen, trafiksikkerheden og byen som helhed, når hastigheden bliver lavere,« siger Nicolaj Bang i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune, der er én af 16 kommuner i Danmark, der er del af Vejdirektoratets treårige forsøgsordning med lavere fartgrænser i byen.

Forsøget skal give erfaringer med henblik på at forbedre den generelle trafiksikkerhed i Danmark, og så skal det vise, hvad der sker med bymiljøerne de steder, hvor farten kommer ned. 

I Aarhus Kommune er forsøget med hastighedsnedsættelser delt i to faser: 

Første fase – som nu udmøntes i konkrete indsatser på 15 forsøgsstrækninger – løber til udgangen af 2023.

I 2024 bliver forsøget udvidet med strækninger, hvor der tages udgangspunkt i hidtidige erfaringer og tæt dialog med lokale fællesråd.

I anden halvdel af 2025 bliver forsøget evalueret og afrapporteret til Vejdirektoratet. 

»Forsøget vil have forskellige indvirkninger på mange aarhusianeres hverdag, og derfor er det er vigtigt, at vi får samlet erfaringerne sammen og evalueret ordentligt på dem, så vi kan bruge dem i fremtidig byplanlægning,« siger Nicolaj Bang, der vil bringe de lokale fællesråd i spil i forhold til at evaluere forsøget.

Ved efterårets budgetforhandlinger blev det besluttet at afsætte 3 mio. kr. til hastighedsforsøget. 

Derudover lægger Teknik og Miljø op til at bruge yderligere 4,5 mio. kr. på indsatsen. 

Pengene skal bruges på såkaldte ”milde virkemidler” som digitale færdselstavler og kørebaneafmærkninger.På Vandets dag d. 22. marts startede VPU (Vandværkerne i Aarhus) den årlige kampagne for den sprøjtefri have. Formålet er at informere og give tips og råd til husejere om hvordan de nemt kan få styr på have og fliser helt uden brug af sprøjtegifte som kan forurene vores grundvand – kilden til vores rene drikkevand.  For når vi bruger sprøjtegift på vores egen grund, så påvirker det ikke bare vores eget drikkevand, men også vores naboers og ikke mindst fremtidige generationers rene drikkevand.

https://www.aarhusvand.dk/vpu-aarhus/sprojtefri-have/


Listen med ønsker til nye projekterSe listen over ønsker til anlægsprojekter i Tranbjerg


Hvad laver vi i fællesrådet? Få svaret her….