Nu er første etape af Giber Ringvej snart færdig

04. juli 2022Søg blomsterfrøpulje

Juni 2022

Nu er vi klar med endnu en ansøgningsrunde til blomsterfrøpuljen, hvor man lokalt kan søge om frø til at omlægge private, men offentligt tilgængelige arealer. Vi håber, at frøpuljen kan være med til at skubbe lidt i en retning, hvor græsflader omlægges til glæde for både insekter og mennesker.

I kan læse mere om puljen og dens retningslinjer her:

https://www.aarhus.dk/demokrati/projekter-og-samarbejder/natur-og-miljoe/aarhus-blomstrer-vildt/

Ansøgningsfristen til blomsterfrøpuljen er d. 1. september 2022.

Via ovenstående link til hjemmesiden finder I også et link videre til det online ansøgningsskema, der skal bruges til at søge blomsterfrøpuljen.

Vær opmærksom på, at man som ansøger selv har opgaven med at omlægge og drifte arealerne, så der er stadig en del arbejde, der ligger hos jer selv.

Husk også at i via vores indsats Smag på Aarhus har mulighed for at få støtte til grønne projekter, hvor mennesker og/eller fugle og insekter kan smage på jeres lokalområde. Det kan være frugttræer, et krat med hyld, hassel og rød kornel, massevis af bærbuske eller et stort fælles rabarberbed. Det kan både være i samspil med etableringen af en blomstereng eller selvstændige projekter. I forhold til Smag på Aarhus er der ingen ansøgningsfrist – vi behandler løbende.

Læs mere her: Støtte til vilde og spiselige projekter – Smag på Aarhus (smagpaaaarhus.dk)

Har I spørgsmål til frøpuljen er I velkomne til at skrive til groenneomraader@mtm.aarhus.dk. Spørgsmål til Smag på Aarhus rettes til smag@aarhus.dk

Da vi er på vej ind i en ferieperiode, kan der gå lidt tid inden i får svar på eventuelle spørgsmål.

Rigtig god sommer!

Med venlig hilsen

Bynaturgruppen

Tlf.: 89 40 44 00

TEKNIK OG MILJØ

Grønne Områder

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

www.aarhus.dk

groenneomraader@mtm.aarhus.dkLink til Oplæg fra informationsmøde den 14.06.2022 om lokalplan 1167 Tingskov Allé:

14.06.2022

Find vej til at indgive et høringssvar:

https://deltag.aarhus.dk/hoering/forslag-til-lokalplan-nr-1167-boligomraade-ved-tingskov-alle-tranbjerg

Klik dernæst på “Tilføj høringssvar”

På siden kan man læse alle indgivne høringssvar.

Hvis du ønsker at følge med i fremtidige nyheder om dit eget nærområde, så gå ind på kommunes hjemmeside: deltag.aarhus.dk/nyhedsbrev og klik på det ønskede område og eventueller aktuele emner


De nye trafikbump tilpasses

Juni 2022

Den opmærksomme Tranbjergborger har måske allerede bemærket at der igen er gang i noget omkring vores famøse vejbump.

Vejdirektoratets måle-bil har været ude og tjekke om højden på bumpene rundt om i byen lever op til kravene, og fundet at nogle var for lave, mens andre var for høje.

Dette har kommunens derfor bedt NCC om at udbedre, og derfor vil vi opleve arbejde på nogle af bumpene i disse uger.

Der vil være forskel på udformning/højde på forskellige veje, alt efter om der kører busser på vejene eller ej. Det er altså helt efter bogen, at nogle opleves højere/mere stejle end andre.

Vi oplever, at rigtige mange synes det er træls med de mange bump, men til gengæld, er endnu flere borgere glade for at farten er blevet reduceret på vores veje.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Fællesrådet, så skal vi gøre vores bedste for at indhente svar. 


Offentliggjort den 1. juni 2022:

Forslag til Lokalplan nr. 1167 – Boligområde ved Tingskov Allé, Tranbjerg

Forslag til Lokalplan 1167 (aarhus.dk)

———-


Nyt lokalplanforslag: Boligområde ved Tingskov Alle

Maj 2022

Planid: 11026887

Kommune: Aarhus

Plantype: kommuneplantillæg

Planstatus: forslag

Plannavn: 115. Boligområde ved Tingskov Allé, Tranbjerg (LP 1167)

Forslagsdato: 11-05-2022

Startdato for høringsperiode: 01-06-2022

Slutdato for høringsperiode: 10-08-2022

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_11026887_1653911358140.pdf

Planen er sendt i forslag.På Vandets dag d. 22. marts startede VPU (Vandværkerne i Aarhus) den årlige kampagne for den sprøjtefri have. Formålet er at informere og give tips og råd til husejere om hvordan de nemt kan få styr på have og fliser helt uden brug af sprøjtegifte som kan forurene vores grundvand – kilden til vores rene drikkevand.  For når vi bruger sprøjtegift på vores egen grund, så påvirker det ikke bare vores eget drikkevand, men også vores naboers og ikke mindst fremtidige generationers rene drikkevand.

https://www.aarhusvand.dk/vpu-aarhus/sprojtefri-have/


Listen med ønsker til nye projekterSe listen over ønsker til anlægsprojekter i Tranbjerg


Info om Bering-Beder vejen

Se kommunens side om det store projekt: https://bering-bedervejen.aarhus.dk – Og på Facebook i gruppen: Bering-Beder Vejen med mulighed for spørgsmål.


Hvad laver vi i fællesrådet? Få svaret her….