Her kan du finde den nye folder: “Velkommen til Tranbjerg

Giv en dag til demokratiet

Den 16. november afvikles der Kommunalvalg og Regionsrådsvalg.

I Tranbjerg mangler vi stadig mange frivillige på valgdagen.

Som frivillig er man med til at hjælpe med afviklingen af valget på et valgsted. Det er en skøn mulighed for at støtte op om demokratiet og være med i det fællesskab, der er på valgstederne. Man skal være på valgstedet fra kl. 7.00 og til de sidste stemmer er talt op. Det kan godt blive sent, men det plejer altid at være en hyggelig og festlig dag.

De frivillige får fuld forplejning og diæter på 870 kr. for deres indsats.

For at være frivillig skal man være mindst 18 år, bo i Aarhus Kommune og have ret til selv at stemme ved valget.

Valget afvikles sikkert og trygt under hensyn til covid-19. Vi stiller blandt andet håndsprit, handsker og mundbind til rådighed for alle, både medvirkende og vælgere.

Giv en dag til demokratiet

Blive frivillig på et valgsted den 16. november 2021.

Så støtter du op om demokratiet på en festlig og hyggelig dag.

Læs mere på www.aarhus.dk/valg

Med venlig hilsen

Kommunikation & Innovation

UDVIKLING & DEMOKRATI
Kultur og Borgerservice
Aarhus KommuneLys i Tranbjerg

Fredag d. 5/11 tænder vi Lys i Tranbjerg.

Sammenslutningen #sammenomtranbjerg har planlagt en hyggelig gå-tur, med indlagte aktiviteter med temaet lys/ild.

Tranbjerg Bibliotek indbyder til, at man kan lave sin egen lys-lanterne til turen, det foregår på biblioteket fra 14-18. Kl. 17.30 skyder Aarhus Drum Corps begivenheden i gang med festlig musik ved Naturcenteret.

Hos FDF spejderne kan man prøve kræfter med Fire Balls, og teste sin bål-tændingsevner og få en kop saft eller kaffe.

Tranbjerg Kirke er åben, og man kan tænde lys for de døde og mindes. På Kirkegården tænder de bål og man kan riste skumfiduser og hygge.

Tranbjerg Lokalcenteret kigger også forbi og fortæller om deres mange aktivitetsmuligheder.

Tranbjerg Fællesråd uddeler Bo Trygt poser ved centeret, og giver måske en “light” sodavand eller “light” øl.

Ved Naturcenteret kan du prøve at finde vej i halmlabyrinten, som Tranbjerg Børnenes Venner har opstillet, og på Kirketorvet 10 laver de lækker suppe over på og byder indenfor til hygge med musik.

Sidst, men mindst lyser Natteravnene op på stien og fortæller lidt om deres spændende arbejde.

Arrangementet slutter med en fællessang ved naturcenteret kl. 20.
Så kom og vær med til at hygge med lys i Tranbjerg.Nyt navn til “Beder-Beringvejen” fremover er det Giber Ringvej


https://giberringvej.aarhus.dk/nyheder/2021/aarhus-nye-vej-hedder-giber-ringvej/Nu får Solbjerg-Tranbjerg sin cykelsti

Se artikel fra Jyllandsposten med oversigtskort:

https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/aarhus/ECE13304666/nu-faar-solbjergtranbjerg-sin-cykelsti/
Smag på Aarhus

Går I og drømmer om at plante noget til glæde for alle i og omkring jeres lokalområde? Eller måske gøre et område mere vildt til glæde for insekter og dyreliv? Måske frugttræer, ægte kastanjer, et krat med hyld, hassel og rød kornel, massevis af bær- eller blomstrende buske, et væld af vilde urter, et stort fælles rabarberbed eller måske et havefællesskab med havelodder?

I kan få støtte til grønne projekter, hvor mennesker og/eller fugle, bier, sommerfugle og andre insekter kan smage på Aarhus. Det kræver blot, at I selv er med på at give den en skalle. Desuden er det vigtigt for os, at jeres projekt er til glæde for fællesskabet.

Læs mere om Aarhus Kommunes indsats Smag på Aarhus i den vedhæftede fil og på www.smagpaaaarhus.dk

TEKNIK OG MILJØ
Byliv og Bymiljø


Privatisering af veje i Tranbjerg

I forbindelse med at Aarhus kommune har besluttet at harmonisere/privatisere en række veje i kommunen, herunder enkelte her i Tranbjerg, finder du her lidt info omkring projektet. 

Fra den dato vejen offentligøres, skal der går 4-6 år, før den kan overdrages til grundejerne, som har brugsret til vejen. I Aarhus Kommune har man valgt at udsende et brev til alle berørte husstande, for at opfordre til at danne et vejlaug. 

På https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/for-grundejere/omklassificering-af-offentlige-veje-til-private-faellesveje/ kan du læse om de veje som allerede er offentliggjort, og se om netop din vej kan komme i spil ifht de kriterier, som er fastsat af byrådet.  

Hver gang en ny portion af veje kommer i spil, kontakter kommunen de relevante Fællesråd, for at de kan agere vejledere/hjælpere til at få dannet vejlaug, hvis det er ønsket fra de enkelte veje og grundejere. 

I 2018 er disse veje i Tranbjerg offentliggjort:

Gartnervænget
Kirkevænget
Tranbjerg Hovedgade 2-16

I 2019 er disse veje i Tranbjerg offentliggjort:

Skovgårdsvænget
Jegstrupvænget
Laurbærvænget
Sønderbro
Tranbjergvej vest for Børup Tværvej
Børup Tværvej

Hvis Jeres vej er på listen og I ønsker bistand fra Fællesrådet, så er I meget velkomne til at kontakte os. 
Stemningsbillede fra Kirketorvet 10 efter dialogmøde med borgmesteren

Her til aften var Fællesrådet inviteret til dialogmøde på Kirketorvet 10 med Borgmester Jacob Bundsgaard, for at tale om det gode liv i Tranbjerg.

Efter en lille rundvisning i det nye Bylivshus tog vi plads i gårdhaven og fik serveret dejlig kaffe og kage, bagt af en af husets mange frivillige og tog hul på snakken

Vi kom vidt omkring i emnerne og fik fortalt Jacob en masse om hvilke ting og emner, der ligger os på sinde her i byen.

Vi talte bl.a. boligpolitik ifht nye udstykninger, byfortætning, og kom ind på hvilke typer af boliger, vi gerne ser flere af i Tranbjerg

ifht at muligheder for både leje- og ejerboliger udnyttes bedst muligt og at alle aldersgrupper kan finde boliger som passer til deres behov

I forlængelse af bolig-emnet, så luftede vi vores kraftige anbefaling til, at lade nye bebyggelser komme med flere pladser i dagtilbuddet og midler til skolen, samt at sikre ydeligere faciliteter til kultur-og fritidtilbud, så alle tilflyttere også kan få plads der

Vi fik også lejlighed til at fortælle lidt om vores 2050 plan for at bygge een ny stor skole med tilhørende hal- og svømmefacililteter på Grønløkke, som afløser for de nuværende to lidt trætte skoler vi har idag

Jacob havde forud for mødet meldt, at han kom for at lytte, så selvfølgelig blev både 40 km/t zone, vej-harmonisering, støj-dæmning langs hovedvejen og offentlig transport også nævnt

Vi siger tusind tak for besøget og ønsker Jacob god tur videre rundt i oplandsbyerne

God sommer fra FællesrådetTemaplan: Arealer til alle boligtyper

Du har sikkert hørt at der er planer om at udstykke 300 grunde i det sydlige Tranbjerg ud mod Jegstrup.
Det er en del af den nye kommuneplan som hedder: Arealer til alle boligtyper.
Kommuneplanen er lige sendt ud i offentlig høring og det er muligt at afgive høringssvar frem til den 31. august 2021.
Du kan læse om planen og afgive høringssvar på dette link:

https://deltag.aarhus.dk/hoering/arealer-til-alle-boligtyper-0Tirsdag d. 1/6 deltog Tranbjerg Fællesråd i et orienteringsmøde vedr. området mellem Kirkevænget og Trankærgårdsvej ned til Tingskov Alle.

Her ønsker kommunen at udstykke et antal grund til bebyggelse, og projektleder Helle Kallesøe forelagde de indledende skitser til gennemgang for os og de inviterede deltagere fra omkringliggende grundejerforeninger. Helle fortæller at de planlægger at anlægge tilkørselsvej til området fra Trankærgårdsvej, og at man ønsker at lave parcelhusgrund i lidt mindre størrelse, i en hestsko rundt om den stejleste del af bakken. Da området er sumpet er der visse hensyn at tage, ligesom der også mod Tingskov Alle overvejes støjværn, da de yderste grund vil komme tæt på vejen.   Projektet er på nuværende tidspunkt ikke klar til forelæggelse hos Teknik og Miljø, da man fortsat indsamler data, og input fra blandt andet de inviterede til dette møde.  Tranbjerg Fællesråd har opfordret til at tænke i andet end blot parcelhusbebyggelse, da vi mener det er vigtigt at få varieret boligtyperne, især i et område som dette, som er bynært og tæt ved offentlig transport.  Projektlederen fortæller desuden på mødet, at en stor del af området i midten af de planlagte byggegrunde skal bibeholdes som rekreativt, da man i den nuværende Lokalplan havde udlagt det hele til rekreativt område (park).  Herunder link til oplægget, samt foreløbig skitse plan.

https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1250


To nye sheltere i Tranbjerg Skov

Nu er de to nye sheltere færdige. Der mangler kun en endelig bålplads. Det har holdt hårdt at finde en placering til dem, men de kan nu bookes via kommunens side: friluftslivaarhus.dk eller direkte link – her finder du også en beskrivelse af området.

To nye shelters i Tranbjerg Skov.

Listen med ønsker til nye projekter

Se listen over ønsker til anlægsprojekter i Tranbjerg


Info om Bering-Beder vejen

Se kommunens side om det store projekt: https://bering-bedervejen.aarhus.dk – Og på Facebook i gruppen: Bering-Beder Vejen med mulighed for spørgsmål.


Hvad laver vi i fællesrådet? Få svaret her….