Generalforsamling 2018

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.

Generalforsamling i Tranbjerg Fællesråd

Afholdes mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00 på Lokalcentret,Torvevænget 3A, Tranbjerg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede
 4. Orientering om nye medlemmer ifølge vedtægterne § 3
 5. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode
 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 7. Indkomne forslag
 8. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent for 2018
 9. Valg af bestyrelse.
  På valg er følgende:
  • Kasserer Mogens Laursen (villig til genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem Torben Munkholdt (villig til genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem Erik Mathisen (er udtrådt)
  • 1.suppleant Anne Marie Meldgård for 2 år (villig til genvalg)
  • 2.suppleant Allan Schjønberg for 1 år (villig til genvalg)
  • 2 revisorer John Bo Andersen og Jørgen Lindhardt er villig til genvalg
  • revisorsuppleant Bent Åge Henriksen
 10. Evt.