Fællesrådet støtter flere aktiviteter hvert år økonomisk:

Retningslinier for at få støtte fra Tranbjerg Fællesråd:

Tranbjerg Fællesråds bestyrelse (TFB) behandler løbende ansøgningerne på bestyrelsesmøderne.

 • TFB giver kun støtte til aktiviteter der afholdes af et eller flere medlemmer af Tranbjerg
  Fællesråd. Listen over medlemmer findes på hjemmesiden.
 • Aktiviteten skal være offentligt tilgængelig og der skal forud for afholdelsen indbydes til
  en bred kreds af borgere i Tranbjerg.
 • Aktiviteten skal foregå i Tranbjerg.
 • TFB giver ikke støtte til udflugter eller studieture.
 • TFB giver ikke støtte til drift.
 • Aktiviteten skal være unik.
 • Aktiviteten skal annonceres på www.tranbjerg.dk
 • Aktivitetstøtte skal søges sammen med et estimat/budget via e-mail på adressen
  fr@tranbjerg.dk
 • Der kan maks. søges om 5.000,- kr. til en aktivitet.
 • Støtten er betinget af, at kommunen bevilger penge til TF aktiviteter – stopper støtten
  fra kommunen – stopper tilskuddet også fra TFB.
 • Hvert år på generalforsamlingen fastlægges hvilket beløb, der afsættes til sådanne
  Beløbet afvikles efter først til mølle princippet. DVS. at når puljen er brugt for et
  år, kan der først bevilges tilskud efter en generalforsamling hvor en ny pulje er blevet
  konfirmeret.

Vedtaget på generalforsamlingen 22/2-2016.