Flytning af busstop på Orholt Alle

Vejarbejde på Orholt Alle: Som i måske har bemærket, så er man i gang med at grave midt på Orholt Alle ud for Fitness / dyrlæge Østergaard.Det er busstoppestedet som flyttes mod vest i begge sider af Orholt Alle. Og der graves ud til nyt fortorv. Se evt. vedhæftede tegning, som fællesrådet har fået i dag […]

Støjdæmpning af Landevejen

Ny støjdæmpende asfalt og ny støjskærm Der er her i uge 44 kommet ny asfalt på Landevejen mellem Slet og næsten ned til lyskrydset Grønløkke Alle/Torvevænget. Kommunen oplyser, at der er udlagt en støjreducerende asfalt, som de også som anvender andre steder, der indgår i støjhandingsplanen. “Belægning som udlægges er en såkaldt SMA 8. Belægningen […]

Støtte til at plante spiseligt

Fællesrådet har modtaget denne fine opfordring: Går I og drømmer om at plante noget spiseligt til glæde for alle i jeres lokalområde? Måske et stort fælles rabarberbed, et væld af spiselige blomster og urter, ægte kastanjer, frugttræer, massevis af havtorn eller andre bærbuske?Med Aarhus Kommunes indsats Smag på Aarhus kan I få støtte til at […]

Opgradering af Tranbjerg Station

Hvis du synes at området omkring stationen ser noget slidt ud, så er der noget om snakken. Mange andre stationer langs med letbanen er blevet fornyet og opgraderet med ny belægning, nye læskure, nye lamper og ny cykelparkering men ikke Tranbjerg Station. Og det selvom man har haft hele 2 år uden drift af banen […]

Ny mobilmast i Tranbjerg syd?

Fællesrådet har fået brev fra kommunen om, at der er planer om en ny mobilmast fra TDC ved det gamle rensningsanlæg nede bag vandværket. Masten skal erstatte den gamle, som stod ovre ved det nuværende Obstrupvænget. I 2014 forsøgte man at få tilladelse til en ny mast på adressen Obstrupvej 74, men ideen blev droppet […]

Fællesrådet støtter to sankt hans arrangementer i Tranbjerg

Fællesrådet giver støtte til hele to sankt hans arrangementer i år: Det ene arrangement er hos GF Vængerne på festpladsen ved Skovgårdsvænget 600. Her begynder man kl. 18. Se mere om programmet på: www.vaengerne.dk Det andet arrangement er hos spejderne 1. Tranbjerg på adressen Skovgårdsvænget 97G. Her begynder man kl. 17.30. Se mere om programmet på: https://1tranbjerg.dk/sankthans/ Desværre […]

Generalforsamling 2018

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.

Generalforsamling i Tranbjerg Fællesråd Afholdes mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00 på Lokalcentret,Torvevænget 3A, Tranbjerg Dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede Orientering om nye medlemmer ifølge vedtægterne § 3 Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Indkomne forslag […]