Opgradering af Tranbjerg Station

Hvis du synes at området omkring stationen ser noget slidt ud, så er der noget om snakken. Mange andre stationer langs med letbanen er blevet fornyet og opgraderet med ny belægning, nye læskure, nye lamper og ny cykelparkering men ikke Tranbjerg Station. Og det selvom man har haft hele 2 år uden drift af banen til at få arbejdet udført. Fællesrådet har gentagne gange spurgt Letbanen samt Aarhus Kommune.

Kommunen ejer en stor del af området, mens Letbanen selv sagt råder over arealet langs med banen. Selve stationsbygningen er privatejet. Men status er nu at kommunen har udarbejdet en fin detaljeret plan for fornyelse af området med ny belægning osv. (Se Tranbjerg-Station-plan Pdf). Og projektet skulle nu være aftalt med Letbanen og ejeren af stationsbygningen med henblik på at få lavet arbejdet inden alt for længe…

Fællesrådet har spurgt ind til om perronen nærmest stationsbygningen ikke bør sænkes, sådan at den kan bruges fremover – også af folk i kørestol og folk med barnevogne m.m. Foreløbig har vi fået noget entydigt svar, men vi håber det bedste.

Se den detaljerede plan som pdf: Tranbjerg-Station-plan-2018-Aarhus-Kommune