Støtte til at plante spiseligt

Fællesrådet har modtaget denne fine opfordring:
Går I og drømmer om at plante noget spiseligt til glæde for alle i jeres lokalområde? Måske et stort fælles rabarberbed, et væld af spiselige blomster og urter, ægte kastanjer, frugttræer, massevis af havtorn eller andre bærbuske?
Med Aarhus Kommunes indsats Smag på Aarhus kan I få støtte til at gøre et areal i jeres område mere spiseligt til glæde for fællesskabet. Det kræver blot, at I selv er med på at give den en skalle.

Det skal I gøre:
• Tag en snak lokalt om jeres ønsker og drømme. Det kan være gennem fællesrådet, i grundejerforeningen, eller hvad der giver mening for jer lokalt.
• Find et areal, som I tænker er egnet. Er det privat ejet, skal I have tilladelse fra ejeren. Er området kommunalt, undersøger vi, om området må bruges til formålet.
• Kontakt os med jeres idéer, forslag eller drømme.

Det skal I være opmærksomme på:
• Vi kan dække udgifter til spiselige planter, buske og træer og udgifter, der er forbundet med etableringen, som opbindingspæle, hegn og god jord, hvis der er brug for det. Vi kan støtte med ca. 5-10.000 kr. pr. projekt.
• I står som udgangspunkt selv for at plante og passe træer, buske og planter.

Det er vigtigt for os, at jeres projekt er til glæde for fællesskabet, og at der er offentlig adgang til området. Desuden vil vi gerne sprede og dele de gode idéer til inspiration for andre.

Derfor skal I være med på at:
• Vi lægger information og billeder på Smag på Aarhus’ hjemmeside og sociale medier.
• I sætter skilt op, hvor det tydeligt fremgår, at alle er velkomne til at høste.

I kan kontakte os på smag@aarhus.dk eller besøge os i Den Grønne Ambassade ved Bispetorvet.
Læs mere på www.smagpaaaarhus.dk