Nu kommer den cykelvenlige rampe

Endelig er der fuld gang i arbejdet med at lave ny og mindre stejl vestrampe til tunnelen under Østerby Alle. I skrivende stund er rydningen af området igang, og der skal selvsagt flyttes en hel del jord som en del af anlægsarbejdet.

En stor fjernvarmeledning skal flyttes
En større opgave er desuden flytning og omlægning af en stor hovedledning fra Tranbjerg Varmevæk. Fjernvarmeledningen går fra vekslerstationen på Østerby Alle mod vest og forsyner en stor del af Tranbjerg med varme. Det har sammen travlhed i kommunens Teknik & Miljø afd. forsinket projektet noget, da man selvsagt helst ikke vil afbryde forsyningen af varme midt i fyringssæsonen. Som det ser ud nu, bliver fjernvarmen afbrudt en dag i uge 34 for nogle forbrugere. Forsyningen opretholdes til en del af byen ved brug af oliekedlerne på Varmeværket. Det vil Tranbjerg Varmevæk infomere nærmere om bl.a. via sms og hjemmesiden www.tranbjergvarme.dk, når det bliver aktuelt.

En stor sløjfe
Det var i marts 2019, at fik vi den gode nyhed om, at Byrådet havde godkendt projektet med en ny flad rampe ved tunnelen under Østerby Alle, sådan at cyklister og barnevogne på en nem og sikker måde kan bruge tunnelen. Det er endt med en stor sløjfe mod syd. Det er den mest trafiksikre løsning, da sløjfen tvinger hastigheden ned for cykler m.m. Desuden bliver det fortsat muligt at krydse stien for at komme over til boldbanen. En del af den gamle trappe ned til tunnelen bevares dog. Du kan se en tegning med sløjfen her.

Alt i alt er det planen, at den nye rampe står færdig inden uge 43. Vi glæder os allerede.

Arbejdet med fjernvarmerørene er i fuld gang her den 1. august. Foto: JD
Her er den gamle hovedledning gravet fri. Dele af den er i vejen for den ny sløjferampe. Foto: JD
Start på arbejdet i juli måned. Set fra Østerby Alle. Foto: Helle Degn.