Støtte til at plante spiseligt

Fællesrådet har modtaget denne fine opfordring: Går I og drømmer om at plante noget spiseligt til glæde for alle i jeres lokalområde? Måske et stort fælles rabarberbed, et væld af spiselige blomster og urter, ægte kastanjer, frugttræer, massevis af havtorn eller andre bærbuske?Med Aarhus Kommunes indsats Smag på Aarhus kan I få støtte til at […]

Hastighedszone med maks. 40 km-t i Tranbjerg?

Mange henvendelser til Fællesrådet handler om, at der bliver kørt for stærkt og at det er farligt at krydse vejene m.m. Det har ofte været svært at gøre noget, men nu lyder der nye toner fra rådhuset: »Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, vil øge trafiksikkerheden og skabe større tryghed med 13 nye hastighedszoner […]

Opgradering af Tranbjerg Station

Hvis du synes at området omkring stationen ser noget slidt ud, så er der noget om snakken. Mange andre stationer langs med letbanen er blevet fornyet og opgraderet med ny belægning, nye læskure, nye lamper og ny cykelparkering men ikke Tranbjerg Station. Og det selvom man har haft hele 2 år uden drift af banen […]

Ny mobilmast i Tranbjerg syd?

Fællesrådet har fået brev fra kommunen om, at der er planer om en ny mobilmast fra TDC ved det gamle rensningsanlæg nede bag vandværket. Masten skal erstatte den gamle, som stod ovre ved det nuværende Obstrupvænget. I 2014 forsøgte man at få tilladelse til en ny mast på adressen Obstrupvej 74, men ideen blev droppet […]

Fællesrådet støtter to sankt hans arrangementer i Tranbjerg

Fællesrådet giver støtte til hele to sankt hans arrangementer i år: Det ene arrangement er hos GF Vængerne på festpladsen ved Skovgårdsvænget 600. Her begynder man kl. 18. Se mere om programmet på: www.vaengerne.dk Det andet arrangement er hos spejderne 1. Tranbjerg på adressen Skovgårdsvænget 97G. Her begynder man kl. 17.30. Se mere om programmet på: https://1tranbjerg.dk/sankthans/ Desværre […]

Generalforsamling 2018

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.
Generalforsamling i Tranbjerg Fællesråd Afholdes mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00 på Lokalcentret,Torvevænget 3A, Tranbjerg Dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede Orientering om nye medlemmer ifølge vedtægterne § 3 Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Indkomne forslag […]

Store og små ønsker

Liste over projekter som Fællesrådet har prioriteret overfor kommunen i 2017
I Fællesrådet modtager vi jævnligt ønsker fra borgerne omkring forbedringer i byen. Det kan fx. være en stiforbindelse, som trænger til en opgradering. Vi vedligeholder en større liste med alle disse store og små ønsker til forbedringer. Fem projekter er prioriteret af Fællesrådet, efter ønske fra kommunen i 2017. Prioriteringen kan ses som tal i […]

Info omkring ny institution i Tranbjerg

Flere børn i Tranbjerg: For at kunne imødekomme det voksende behov for pasning i dagtilbuddet har Aarhus byråd bevilget midler til at bygge en ny integreret institution i Laurbærvænget
Vi har rigtig mange dejlige skønne børn i Tranbjerg, og der bliver ved med at komme flere til. Det betyder et øget pres på de eksisterende pasningstilbud i Tranbjerg. For at kunne imødekomme det voksende behov for pasning i dagtilbuddet har Aarhus byråd bevilget midler til at bygge en ny 6 gruppes integreret institution, samt […]

Nye tider for den kollektive trafik

Letbanen giver anledning til ændringer for busserne
  Tranbjerg, september 2017. De fleste i Tranbjerg har nok allerede set letbanetoget køre i Tranbjerg under testkørslerne her i sommers. Og fra den 26. november er det alvor: Her begynder driften mellem Odder og Aarhus, hvis ellers tidsplanen holder. Samtidig får nogle af busserne nye køreplaner og nye ruter. Du kan se de nye […]